Firma Handlowo-Uslugowa
WAPTECH  Wojciech Pyśk

ul. Żytnia 126
07-200 Wyszków

Ofera firmy Waptech

Projektujemy, wykonujemy oraz serwisujemy zgodnie z wytycznymi PN-EN, FM Global, NFPA, CEA oraz VDS
Zakres wykonywanych usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej:
 • Doradztwo techniczne,
 • Ekspertyzy techniczne zgodności wykonanych instalacji tryskaczowych oraz hydrantowych z wybranymi wytycznymi,
 • Wykonywanie prefabrykacji elementów dla instalacji tryskaczowych i hydrantowych,
 • Projektowanie instalacji tryskaczowych,
 • Projektowanie instalacji hydrantowych,
 • Pomiary wydajności hydrantów zewnętrznych oraz wewnętrznych,
 • Instalacje tryskaczowe suche,
 • Instalacje tryskaczowe mokre,
 • Instalacje zraszaczowe,
 • Instalacje hydrantowe,
 • Pompownie tryskaczowe,
 • Pompownie hydrantowe,
 • Serwis ww instalacji,
 • Naprawa i konserwacja sprzętu przeciwpożarowego,
 • Kompleksowe przeglądy miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne, pięcioletnie oraz dziesięcioletnie instalacji tryskaczowych.